Villkor

PRODUKTION

Daweb erbjuder professionell webbdesign och tekniklösningar för hemsidor. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att skapa en skräddarsydd lösning som passar deras behov och önskemål. Vi kan ge förslag på designelement såsom illustrationer och färger, men det är upp till kunden att tillhandahålla allt innehåll, såsom text, bilder, produktbeskrivningar och presentationer.

BETALNING

Alla priser som anges är exklusive moms. Betalningsvillkoret är 20 dagar. Om betalningen uteblir kommer en påminnelseavgift att tillkomma. Om fakturan fortfarande är obetald efter påminnelse skickas ärendet vidare till inkasso och kundens webblösning tas ner.

REFERENSER

Vi förbehåller oss rätten att visa upp tidigare utförda arbeten i vår portfolio och i referenssyfte.

DATASKYDD OCH SÄKERHET

Vi på Daweb jobbar hårt för att skydda våra kunders hemsidor från intrång och skadligt innehåll. Trots det kan vi inte garantera 100% skydd mot dataintrång eller förlust och förbehåller oss rätten att inte hållas ansvariga för eventuella skador som kan uppstå.

DESIGN OCH SKISSARBETEN

Daweb levererar skisser och utkast under arbetsprocessen som är copyrightskyddade och ägs av Daweb. Dessa får inte användas, spridas eller återskapas utan vårt godkännande. När betalning har mottagits och projektet är avslutat äger kunden själv rättigheterna till det färdiga resultatet.

INNEHÅLLSANSVAR

Daweb är inte ansvariga för innehållet på kundens hemsida efter leverans. Kunden bär fullt ansvar för att upprätthålla relevant dokumentation och följa GDPR och andra relevanta dataskyddslagar. Innehållet på hemsidor som hostas av Daweb får inte bryta mot lag eller vara stötande eller opassande på något sätt. Om det uppstår fel eller driftstörningar på vår sida gör vi vårt bästa för att åtgärda dem så snabbt som möjligt. Vi utgår inte med ersättning till kund vid sådana händelser.